מהו נדל"ן מניב ?

נכס, שבנוסף לכך שהוא שווה ערך כספי, מייצר תזרים מזומנים שוטף לאורך כל תקופת הבעלות בו. במילים אחרות- נכס המניב תשואה.
נדל"ן מניב הוא כל נכס שניתן להשכיר אותו וליהנות מהחזר הכנסה קבוע בצורת דמי שכירות.
לדוג': מבנה מסחרי, משרדים, חנוית, דירות מגורים, חניון וכד'.
השקעות בנדל"ן מניב מאפשרות למשקיע לצבור נכסים תוך שימוש בהון עצמי מועט באופן יחסי להשקעה, תוך סיכון מינימאלי של הכסף.
התשואה להשקעה בנכס היא היחס בין עלות הקניה לשכר הדירה שיתקבל בעבור הנכס, שנעה בד"כ סביב 7%-9% לשנה, אחרי הוצאות שוטפות. באופן עקרוני הרעיון הוא שהתשואה שתתקבל מהנכס תהיה גבוהה מהעלות שהבנק גובה מהלקוח למימון העסקה.

אילה עיצובים עיצוב אתר לעסק